همه واکسن های کرونا در ایران

همه واکسن های کرونا در ایران

در کشور ما به رغم تحریم‌های ظالمانه دانشمندان ایرانی از ظرفیت‌های داخلی استفاده کرده و اقدامات مناسب در زمینه تولید واکسن کرونا را در دستور کار قرار داده‌اند. باید دانست تزریق واکسن معجزه‌گر نیست بلکه باید با زدن ماسک، رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی و شست و شوی دست‌ها حتی الامکان از ابتلا به کرونا مصون ماند. هرچند واکسیناسیون در ایران با واکسن روسی اسپوتنیک آغاز و این واکسیناسیون برای گروه نخست شامل افراد در معرض آسیب، سالمندان، کودکان، مبتلایان به بیماری زمینه‌ای، سرطان و ...  می‌شود.

مراحل مطالعاتی واکسن کرونای ایرانی از ماه‌های قبل آغاز و این واکسن در ابتدا به داوطلبان تزریق شده است. اولین خبر تولید واکسن ایرانی به کوو برکت اختصاص دارد که این واکسن هم اکنون در فاز های مطالعاتی قرار دارد حامد حسینی، مدیر کارآزمایی بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران در خصوص واکسن ایرانی کووبرکت عنوان کرده است که در فاز دو 300 نفر و  فاز سه حدود 20 هزار نفری مورد مطالعه قرار می گیرند که ایمنی‌زایی واکسن روی آنها بررسی و در این مرحله تصمیم گرفته می‌شود که بهترین فواصل تزریق واکسن کرونا چه زمان‌هایی است.